Espanja (koulukohtaiset kurssit)

ESPANJA / B3

 

9. Kertaa ja kehitä (EAB3.9) 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa espanjan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja sekä vahvistaa ja syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kurssityöt, esimerkiksi suulliset ja kirjalliset työt sekä kuuntelukokeet.

 

10. Paremmaksi kuuntelijaksi ja kirjoittajaksi (EAB3.10) 

Kurssin tavoitteena on oppia ilmaisemaan itseään suullisesti espanjaksi erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa ja oppia erilaisia puhestrategioita sekä parantaa ääntämistä ja intonaatiota Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kurssityöt, esimerkiksi suulliset ja kirjalliset työt sekä kuuntelukokeet.