Ranska (koulukohtaiset kurssit)

A-RANSKA

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit (RAA)

 

9. Kertaa ja kehitä taitojasi (RAA09) 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa ranskan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja ja vahvistaa sekä syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kurssityöt, esimerkiksi suulliset ja kirjalliset työt sekä kuuntelukokeet.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

10. DELF (RAA10) 

Kurssin tavoitteena on kehittää ranskan kielen kansainvälisesti tunnustetussa DELF-kokeessa tarvittavia taitoja sekä vahvistaa ja syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus.

 

11. Le Puy Kansainvälisyyttä kahdella kielellä (RAA11)kertaa ja  

Kurssin tavoitteena on vuorovaikutustaitojen parantaminen ranskan ja englannin kielellä. Lisäksi tutustutaan kohdekielisen maan kulttuuriin ja koulumaailmaan. Kurssilla toteutetaan opiskelijavaihto. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.

 

RANSKA / B2

 

9. Kertaa ja kehitä taitojasi (RAB209) 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa ranskan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja ja vahvistaa sekä syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kurssityöt, esimerkiksi suulliset ja kirjalliset työt sekä kuuntelukokeet.

 

10. DELF (RAB210) 

Kurssin tavoitteena on kehittää ranskan kielen kansainvälisesti tunnustetussa DELF-kokeessa tarvittavia taitoja sekä vahvistaa ja syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus.

 

11. Le Puy Kansainvälisyyttä kahdella kielellä (RAB211) 

Kurssin tavoitteena on vuorovaikutustaitojen parantaminen ranskan ja englannin kielellä. Lisäksi tutustutaan kohdekielisen maan kulttuuriin ja koulumaailmaan. Kurssilla toteutetaan opiskelijavaihto. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.

 

RANSKA /B3

 

9. Kertaa ja kehitä taitojasi (RAB3.9) 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa ranskan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja sekä vahvistaa ja syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kurssityöt, esimerkiksi suulliset ja kirjalliset työt sekä kuuntelutulokset.

 

10. Kansainvälinen toiminta (RAB310) 

Kurssi vastaa kurssia RAB207. 

 

11. Viesti puhuen ja kirjoittaen (RAB311) 

Kurssi vastaa kurssia RAB208. 

 

12. DELF (RAB312) 

Kurssin tavoitteena on kehittää ranskan kielen kansainvälisesti tunnustetussa DELF-kokeessa tarvittavia taitoja sekä vahvistaa ja syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus.

 

13. Le Puy Kansainvälisyyttä kahdella kielellä (RAB13) 

Kurssin tavoitteena on vuorovaikutustaitojen parantaminen ranskan ja englannin kielellä. Lisäksi tutustutaan kohdekielisen maan kulttuuriin ja koulumaailmaan. Kurssilla toteutetaan opiskelijavaihto. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.