Saksa (koulukohtaiset kurssit)

A-SAKSA

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

8. Kertaa ja kehitä taitojasi (SAA09) 

Kurssin tavoitteena on hioa saksan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja sekä vahvistaa ja syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arviointi perustuu koko kurssin aikana tehtyihin suorituksiin.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

10. Heidelberg/Seesen-kurssi (SAA10)        

Kurssin keskeinen tavoite on vuorovaikutustaitojen parantaminen saksan kielellä. Lisäksi tutustutaan kohdekielisen maan kulttuuriin ja koulumaailmaan. Kurssilla voi olla sisällöllinen lisäteema. Kurssilla toteutetaan opiskelijavaihto Saksassa sijaitsevan ystävyyskoulun kanssa. Kurssi sisältää säännöllisten tapaamisten lisäksi matkan Saksaan sekä saksalaisten vierailun Tampereelle. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.

 

11. Saksan kielidiplomi I (SAA11) (DSD1) 

Opiskelijat voivat suorittaa saksan kielen kansainvälisen kielidiplomin kaupungin DSD-yhteistyökouluissa.

 

12. Saksan kielidiplomi II (SAA12) (DSD2) 

Opiskelijat voivat suorittaa saksan kielen kansainvälisen kielidiplomin kaupungin DSD-yhteistyökouluissa.

 

SAKSA / B2

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

9. Kertaa ja kehitä taitojasi (SAB209) 

Kurssin tavoitteena on hioa saksan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja sekä vahvistaa ja syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arviointi perustuu koko kurssin aikana tehtyihin suorituksiin.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

10. Heidelberg/Seesen-kurssi (SAB210)

Kurssin keskeinen tavoite on vuorovaikutustaitojen parantaminen saksan kielellä. Lisäksi tutustutaan kohdekielisen maan kulttuuriin ja koulumaailmaan. Kurssilla voi olla sisällöllinen lisäteema. Kurssilla toteutetaan opiskelijavaihto Saksassa sijaitsevan ystävyyskoulun kanssa. Kurssi sisältää säännöllisten tapaamisten lisäksi matkan Saksaan sekä saksalaisten vierailun Tampereelle. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.

 

11. Saksan kielidiplomikurssi I (SAB211) (DSD1) 

Opiskelijat voivat suorittaa saksan kielen kansainvälisen kielidiplomin kaupungin DSD-yhteistyökouluissa.

SAKSA / B3

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

9. Kertaa ja kehitä taitojasi (SAB309)

Kurssin tavoitteena on hioa saksan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja sekä vahvistaa ja syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arviointi perustuu koko kurssin aikana tehtyihin suorituksiin.

 

10. Kansainvälinen toiminta (SAB310) 

Kurssi vastaa kurssia SAB207. 

 

11. Viesti puhuen ja kirjoittaen (SAB311) 

Kurssi vastaa kurssia SAB208. 

 

12. Heidelberg/Seesen-kurssi (SAB312) 

Kurssin keskeinen tavoite on vuorovaikutustaitojen parantaminen saksan kielellä. Lisäksi tutustutaan kohdekielisen maan kulttuuriin ja koulumaailmaan. Kurssilla voi olla sisällöllinen lisäteema. Kurssilla toteutetaan opiskelijavaihto Saksassa sijaitsevan ystävyyskoulun kanssa. Kurssi sisältää säännöllisten tapaamisten lisäksi matkan Saksaan sekä saksalaisten vierailun Tampereelle. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.

 

13. Saksan kielidiplomikurssi I (SAB313) (DSD1) 

Opiskelijat voivat suorittaa saksan kielen kansainvälisen kielidiplomin kaupungin DSD-yhteistyökouluissa.