Viestinnän oppimäärä

Viestinnän opinnot uudistuvat!

Viestinnän uusia opintokokonaisuuksia suunnitellaan parhaillaan, ja uusi opetusuunnitelma tulee näkyviin keväällä 2019.

– Viestinnän uudet opinnot sisältävät vähintään 8 kurssia viestintää. Opiskelijalla on kiinnostuksensa mukaan mahdollista suorittaa enemmänkin.
– Viestinnän opinnoissa opitaan tekemällä käytännössä ja pienissä ryhmissä.
– Uudet kurssit yhdistelevät viestinnän eri osa-alueita.
– Ensimmäisenä vuonna opitaan perusteita kirjoittamisesta, kuvallisesta ja audiovisuaalisesta viestinnästä sekä ilmaisusta.
– Myöhemmillä jatkokursseilla opiskelija voi suunnata opintojaan oman kiinnostuksena mukaisesti.
– Kurssien lisäksi opintoihin kuuluu erilaisia vaihtuvia projekteja, joita tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa. (Esimerkiksi Samke TV, Notiomedia-sivusto, yhteistyöprojektit Tampereen Työväen Teatterin ja Tampereen Urheiluakatemian kanssa)


vik 3

Kurssikuvaukset:
VIESTINTÄ17-18

Viestintälinjan oppimäärään kuuluu vähintään 8 viestinnän kurssia.
(Ennen vuotta 2018 aloittaneille vähintään 12 viestinnän erityistehtävän mukaista kurssia.) Opinnot on rakennettu siten, että perustan luovat kaikille tarkoitetut yhteiset kurssit, joilla opitaan perusasiat tekstin, kuvan ja äänen tuottamisesta sekä julkaisemisesta. Myöhempien vapaasti valittavien kurssien ansiosta opiskelija voi hankkia erityisvalmiuksia jollain tietyllä viestinnän osa-alueella, kuten journalismissa, valokuvauksessa, videokuvauksessa tai esiintymistaidossa.

Viestintälinjan ennen vuotta 2018 aloittanut opiskelija voi jättää lukion opinto-ohjelmastaan pois enimmillään kahdeksan pakollista kurssia, kuitenkin niin, että jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista tulee suorittaa vähintään puolet.

Viestinnän kursseja mm.:

· Perehdytyskurssi (VIK1)

· Valokuvaus 1 (VIK3)

· Journalismi 1 (VIK2)

· Ääni 1 (VIK4)

· Video 1 (VIK5)

· Ilmaisu- ja esiintymistaito 1 (VIK6)

· Journalismi 2 (VIK7)

· Valokuvaus 2 (VIK8)

· Ääni 2 (VIK9)

· Video 2 (VIK10)

· Ilmaisu- ja esiintymistaito 2 (VIK11)

Osaa viestinnän kursseista tarjotaan valittavaksi ainoastaan joka toinen vuosi, jotta ryhmän muodostuminen olisi mahdollisimman todennäköistä. Vuorovuosin tarjottavia kursseja ovat:

VIK13 Mediakritiikki
VIK15 Populaarikulttuuri
VIK17 Verkkosivutuotanto
VIK19 Käsikirjoittaminen
VIK34 Tapahtumatuotanto

uusillesivuille

Jos opiskelijan suunnitelmissa on mediadiplomi (VIK22) tai teatteridiplomi (VIK29), kurssivalintojen tulee suuntautua diplomin aihepiirin ja sisällön mukaisesti. Diplomin voi suorittaa kuka tahansa opiskelija, jolla on suoritettuna diplomin edellyttämät viestinnän kurssit. Diplomien suorituksesta on valtakunnallinen ohjeistus verkossa osoitteessa www.edu.fi/lukiodiplomit.

Projektikurssit (VIK31–33) ovat lukujärjestyksen ulkopuolella suoritettavia kursseja, jotka antavat mahdollisuuden projektimuotoiseen työskentelyyn yksin tai ryhmässä ja mahdollisesti koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjolla olevista projektimahdollisuuksista tiedotetaan erikseen lukuvuoden kuluessa.

Kurssiarviointi perustuu oman työprosessiin hallintaan ja annettuihin näyttöihin, jotka määritellään erikseen kunkin kurssin alussa. Oppiaineen luonteen vuoksi kurssien itsenäinen suorittaminen ei yleensä ole mahdollista.
Kansi_edited-1