Viestinnän oppimäärä

vik 3

VIESTINTÄ17-18

Viestinnän oppimäärään (ennen vuotta 2018 aloittaneille) sisältyy vähintään 12 viestinnän erityistehtävän mukaista kurssia. Opinnot on rakennettu siten, että perustan luovat yhteiset kaikille pakolliset seitsemän kurssia. Yhteiset kurssit antavat perusvalmiudet tekstin, kuvan ja äänen tuottamiseen sekä julkaisemiseen. Myöhempien vapaasti valittavien kurssien ansiosta opiskelija voi hankkia erityisvalmiuksia jollain tietyllä viestinnän osa-alueella, kuten journalismissa, valokuvauksessa, videokuvauksessa tai esiintymistaidossa.

Viestintälinjan opiskelija voi jättää opinto-ohjelmastaan pois enimmillään kahdeksan pakollista kurssia, kuitenkin niin, että jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista tulee suorittaa vähintään puolet.

Kaikille yhteinen kurssi:

· Perehdytyskurssi (VIK1)

Vähintään kolme seuraavista peruskursseista:

· Valokuvaus 1 (VIK3)

· Journalismi 1 (VIK2)

· Ääni 1 (VIK4)

· Video 1 (VIK5)

· Ilmaisu- ja esiintymistaito 1 (VIK6)

Vähintään yksi seuraavista jatkokursseista:

· Journalismi 2 (VIK7)

· Valokuvaus 2 (VIK8)

· Ääni 2 (VIK9)

· Video 2 (VIK10)

· Ilmaisu- ja esiintymistaito 2 (VIK11)

Osaa viestinnän kursseista tarjotaan valittavaksi ainoastaan joka toinen vuosi, jotta ryhmän muodostuminen olisi mahdollisimman todennäköistä. Vuorovuosin tarjottavia kursseja ovat:

VIK13 Mediakritiikki
VIK15 Populaarikulttuuri
VIK17 Verkkosivutuotanto
VIK19 Käsikirjoittaminen
VIK34 Tapahtumatuotanto

uusillesivuille

Jos opiskelijan suunnitelmissa on mediadiplomi (VIK22) tai teatteridiplomi (VIK29), kurssivalintojen tulee suuntautua diplomin aihepiirin ja sisällön mukaisesti. Diplomin voi suorittaa kuka tahansa opiskelija, jolla on suoritettuna diplomin edellyttämät viestinnän kurssit. Diplomien suorituksesta on valtakunnallinen ohjeistus verkossa osoitteessa www.edu.fi/lukiodiplomit.

Projektikurssit (VIK31–33) ovat lukujärjestyksen ulkopuolella suoritettavia kursseja, jotka antavat mahdollisuuden projektimuotoiseen työskentelyyn yksin tai ryhmässä ja mahdollisesti koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjolla olevista projektimahdollisuuksista tiedotetaan erikseen lukuvuoden kuluessa.

Kurssiarviointi perustuu oman työprosessiin hallintaan ja annettuihin näyttöihin, jotka määritellään erikseen kunkin kurssin alussa. Oppiaineen luonteen vuoksi kurssien itsenäinen suorittaminen ei yleensä ole mahdollista.
Kansi_edited-1