Oppikirjat (2017-2018)

yleis 2

Uuden opetussuunnitelman mukainen kirjalista (lukionsa 2016 ja 2017 aloittavat):

Huom: Osa vanhan opetussuunnitelman mukaisista kursseista löytyy vain ylle linkitetystä tiedostosta.


Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)

ÄI01-09: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA (Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.)
ÄI02: Särmä (LOPS 2016) tehtävät sähköisinä, OTAVA
ÄI03: Särmä (LOPS 2016) tehtävät sähköisinä, OTAVA
ÄI04: Särmä (LOPS 2016) tehtävät sähköisinä, OTAVA
ÄI05: Särmä (LOPS 2016) tehtävät sähköisinä, OTAVA
vanha ops
ÄI6: Särmä Tehtäviä 6 (vanha OPS) paperisena, OTAVA
ÄI9: Särmä Tehtäviä 9 (vanha OPS) paperisena, OTAVA
ÄI8: Särmä Tehtäviä 8 (vanha OPS) paperisena, OTAVA


Englanti, A1-kieli (ENA)

ENA01: Capital Grammar – Englannin kielioppi (sähköinen, e-Oppi)
ENA02: On Track 2, Sanomapro tai Tabletkoulu (Opettaja ilmoittaa ennen kurssin alkua.)
ENA03: On Track 3, Sanomapro tai Tabletkoulu (Opettaja ilmoittaa ennen kurssin alkua.)
ENA04: On Track 4, Sanomapro tai Tabletkoulu (Opettaja ilmoittaa ennen kurssin alkua.)
ENA05: On Track 5, Sanomapro tai Tabletkoulu (Opettaja ilmoittaa ennen kurssin alkua.)
ENA06: On Track 6, Sanomapro tai Tabletkoulu (Opettaja ilmoittaa ennen kurssin alkua.)
ENA07: ilmoitetaan myöhemmin
ENA08: ilmoitetaan myöhemmin
Kaikki kirjat saatavana myös digikirjana. Digikirjan voi ostaa SanomaPron tai Otavan verkkokaupasta. Suosittelemme digikirjan hankkimista.


Ruotsi, A1-kieli (RUA)

RUA01-08: Inne 1-8 Finn Lectura (uuden opsin mukainen)


Ruotsi, B1-kieli (RUB)

RUB01: Fokus 1 Otava (voit myös valita digikirjan kaikkiin kursseihin)
RUB02: Fokus 2, Otava
RUB03: Fokus 3, Otava
RUB04: Fokus 4, Otava
RUB05: Fokus 5, Otava
RUB06: ilmoitetaan myöhemmin
RUB07: ilmoitetaan myöhemmin
vanha ops
RUB6: Galleri 6, Otava
RUB7: Galleri 7, Otava
RUB10: Abi Ruotsi (keltainen)


Espanja, B3-kieli (EAB3)

EAB301: Acción 1 (Teksti- ja harjoituskirja), SanomaPro
EAB302: Acción 1 (Teksti- ja harjoituskirja), SanomaPro
EAB303: Acción 1 (Teksti- ja harjoituskirja), SanomaPro
EAB304:
EAB305:
EAB306:
vanha ops
EAB3.7:
EAB3.8:
EAB3.9:


Ranska, A1-kieli (RAA)

RAA01: ilmoitetaan myöhemmin
RAA02: Escalier 3 UUSI OPS, SanomaPro
RAA03: Escalier 3 UUSI OPS, SanomaPro


Ranska, B2-kieli (RAB2)

RAB201: Escalier 1, SanomaPro
RAB202: Escalier 2, SanomaPro
RAB203: Escalier 2, SanomaPro
RAB204: Escalier 2, SanomaPro
RAB205: Escalier 3 UUSI OPS, SanomaPro
RAB206: Escalier 3 UUSI OPS, SanomaPro
RAB2.7: Escalier 4, SanomaPro
RAB2.8: Escalier 4, SanomaPro
RAB2.9: ilmoitetaan myöhemmin


Ranska, B3-kieli (RAB3)

RAB301: Escalier 1, SanomaPro
RAB302: Escalier 1, SanomaPro
RAB303: Escalier 1, SanomaPro
RAB304: Escalier 2, SanomaPro
RAB305: Escalier 2, SanomaPro
RAB306: Escalier 2, SanomaPro
RAB307: Escalier 3 UUSI OPS, SanomaPro
RAB308: Escalier 3 UUSI OPS, SanomaPro
RAB309: ilmoitetaan myöhemmin
RAB3.11: Escalier 4, SanomaPro
RAB3.12: Escalier 4, SanomaPro
Kaikki Escalier-sarjan kirjat saatavana myös digikirjana eEscalier. Digikirjan voi ostaa SanomaPron verkkokaupasta www.sanomapro.fi.


Saksa, A-kieli (SAA)

SAA01: ilmoitetaan kurssin alussa
SAA02: ilmoitetaan myöhemmin
SAA03: ilmoitetaan myöhemmin
SAA04: ilmoitetaan myöhemmin
SAA05: ilmoitetaan myöhemmin
SAA06: Genau 3 + ilmoitetaan myöhemmin
vanha ops
zSAA7-zSAA10: Genau 7-8, SanomaPro


Saksa, B2-kieli (SAB2)

SAB201: Magazin.de 3, Otava
SAB202: Magazin.de 4, Otava
SAB203: Magazin.de 5, Otava
SAB204: Magazin.de 6, Otava
SAB205: Magazin.de 7, Otava
SAB206: Magazin.de 8, Otava
Voit käyttää myös Magazin.de -digikirjaa.
Vanha ops
SAB2.7: Panorama Deutsch 7-8 Texte (uusin painos) ja kurssi 7 Übungen, Otava
SAB2.8: Panorama Deutsch 7-8 Texte (uusin painos) ja kurssi 8 Übungen, Otava
SAB2.7-SAB2.9: Tipp, Saksan kielioppi ja harjoitukset, Otava


Saksa, B3-kieli (SAB3)

SAB301: Magazin.de 1, Otava
SAB302: Magazin.de 2, Otava
SAB303: Magazin.de 3, Otava
SAB304: Magazin.de 4, Otava
SAB305: Magazin.de 5, Otava
SAB306: Magazin.de 6, Otava
SAB307: Magazin.de 7, Otava
SAB308: Magazin.de 8, Otava
Voit käyttää myös Magazin.de -digikirjaa.
Vanha ops
SAB3.13: Panorama Deutsch 7-8 Texte (uusin painos) ja kurssi 7 Übungen, Otava
SAB3.14: Panorama Deutsch 7-8 Texte (uusin painos) ja kurssi 8 Übungen, Otava
SAB3.13 -14 ja SAB3.9: Tipp, Saksan kielioppi ja harjoitukset, Otava


Venäjä, B3-kieli (VEB3)

VEB301: Pora! 1, Otava
VEB302: Pora! 1, Otava
VEB303: Pora! 1, Otava
VEB304: Pora! 2, Otava
VEB305: Pora! 2, Otava
VEB306: Pora! 3, Otava


Matematiikka: yhteinen (MAY)

MAY1: Yhteinen tekijä. Lukion matematiikka 1.Luvut ja lukujonot, SanomaPro


Matematiikka, pitkä (MAA)

MAA02: Tekijä. Polynomifunktiot ja -yhtälöt, SanomaPro
MAA03: Tekijä. Geometria, SanomaPro
MAA04: Tekijä. Vektorit, SanomaPro
MAA05: Tekijä. Analyyttinen geometria, SanomaPro
MAA06: Tekijä. Derivaatta, SanomaPro
MAA07: Tekijä. Trigonometriset funktiot, SanomaPro
MAA08: Tekijä. Juuri- ja logaritmifunktiot, SanomaPro
MAA09: Tekijä. Integraalilaskenta, SanomaPro
MAA11: Tekijä. Lukuteoria ja todistaminen, SanomaPro


Matematiikka, lyhyt (MAB)

MAB02: Summa 2. Lausekkeet ja yhtälöt, Edita
MAB03: Summa 3. Geometria, Edita
MAB04: Summa 4. Matemaattisia malleja, Edita
MAB05: Summa 5. Tilastot ja todennäköisyys, Edita
MAB06: Tekijä. Talousmatematiikka, SanomaPro
MAB07: Tekijä. lyhyt matematiikka 7, Matemaattinen analyysi, SanomaPro
MAB10: ei oppikirjaa


Biologia (BI)

Voit ostaa oppikirjaksi myös digikirjan, jonka sisältö on sama kuin painetussa kirjassa.
BI01: Bios 1 – Elämä ja evoluutio, SanomaPro (LOPS2016)
BI02: Bios 2 – Ekologia, SanomaPro (LOPS2016)
BI03: Bios 3 – Solu ja perinnöllisyys, SanomaPro (LOPS2016)
BI04: Bios 4 – Ihminen, SanomaPro (LOPS2016)
BI05: Bios 5 – Biologian sovellukset, SanomaPro (LOPS2016)


Maantiede (GE)

GE01: ilmoitetaan kurssin alussa (Manner 1 tai Tablet-koulu; LOPS 2016)
GE02: Manner – GE2 Sininen planeetta (LOPS 2016)
GE03: Manner – GE3 Yhteinen maailma (LOPS2016)


Fysiikka (FY)

FY01: ilmoitetaan kurssin alussa
FY02: FY2 Lämpö (LOPS 2016), SanomaPro
FY03: FY3 Sähkö (LOPS2016), SanomaPro
FY04: FY4 Voima ja liike (LOPS 2016), SanomaPro
FY05: FY5 Jaksollinen liike ja aallot (LOPS2016), SanomaPro
FY06: FY6 Sähkömagnetismi (LOPS 2016), SanomaPro


Kemia (KE)

KE01: Mooli 1. Kemiaa kaikkialla, Otava
KE02: Mooli 2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa, Otava
KE03: Mooli 3. Reaktiot ja energia, Otava
KE04: Mooli 4. Materiaalit ja teknologia, Otava
KE05: Mooli 5. Reaktiot ja tasapaino, Otava
KE07: ilmoitetaan kurssin alussa
KE06 ja KE09: ei oppikirjaa
Suosittelemme digikirjan hankkimista.

Sallitut taulukot: MAOL-digitaulukot (Otava)


Uskonto (UE) 

UE01: Verso 1, Uskonnon juurilla, SanomaPro
UE02: Verso 2, Maailmanlaajuinen kristinusko, SanomaPro
UE03: Silta 4, Maailmanuskonnot, SanomaPro
UE04: ilmoitetaan myöhemmin
UE05: ilmoitetaan myöhemmin
UE06: ilmoitetaan myöhemmin


Uskonto, ortodoksinen (UO)

UO01: Kirkon historia, Gummerrus
UO02: Uskonoppi, Ortodoksia lukiossa, Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto
UO03: Ortodoksinen raamattutieto, Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto


Filosofia (FI)

FI01: Minerva 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun, Edita
FI02: Minerva 2. Etiikka , Edita
FI03: Minerva 3. Yhteiskuntafilosofia , Edita
FI04: Minerva 4. Tieto, tiede ja todellisuus , Edita


Elämänkatsomustieto (ET)

ET01: Lukion elämänkatsomustieto. Kurssi 1, Opintoverkko
ET02-ET03: ilmoitetaan kurssin alkaessa


Psykologia (PS)

PS01: Skeema 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen, Edita tai Tabletkoulu (ilm. kurssin alussa)
PS02: Skeema 2. Kehittyvä ihminen, Edita tai Tabletkoulu (ilm. kurssin alussa)
PS03: Skeema 3, Tietoa käsittelevä ihminen, Edita tai Tabletkoulu (ilm. kurssin alussa)
PS04: Skeema 4, Tunteet. Psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, Edita tai Tabletkoulu (ilm. kurssin alussa)
PS05: Skeema 5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, Edita tai Tabletkoulu (ilm. kurssin alussa)
PS06: Sosiaalipsykologia (uusin painos), SanomaPro
PS07: Lukion kertauskirja. Psykologia (uusin painos), SanomaPro


Historia (HI)

HI01: Forum I. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, Otava
HI02/zHI3: Forum II. Kansainväliset suhteet, Otava
HI03/zHI4: Forum III. Itsenäisen Suomen historia, Otava
HI04/zHI2: Forum IV. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Otava
HI05: Käytetään vanhan opsin kirjaa Forum V. Suomi esihistoriasta autonomian aikaan, Otava (Uuden opsin Forum V. Ruotsin itämaasta Suomeksi ilmestyy keväällä 2018.)
HI06:
HI07/zHI8: ei oppikirjaa.
Kursseilla voi käyttää vaihtoehtoisesti myös Otavan sähköistä oppikirjaa.


Yhteiskuntaoppi (YH)

YH01: Forum 1. Suomalainen yhteiskunta, Otava
YH02: Forum 2. Taloustieto, Otava
YH03/zYH4: Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, Otava
YH04/zYH3: Jokaisen oikeustieto, SanomaPro
YH05/zYH8: Yhteiskuntaoppia abeille, kertauskurssi, ei oppikirjaa.
Kursseilla voi käyttää vaihtoehtoisesti myös sähköistä oppikirjaa.


Terveystieto (TE)

TE01: Terve 1. Terveyden perusteet, SanomaPro (LOPS 2016) Oppikirjaksi voi valita joko painetun kirjan tai digikirjan.
TE02: Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys Sanoma Pro Oy (LOPS 2016) Oppikirjaksi voi valita joko painetun kirjan tai digikirjan.
TE03: Kurssin opettaja ilmoittaa käytettävän oppikirjan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla. Jos Terve 3. SanomaPro (LOPS 2016) on jo ilmestynyt, käytetään sitä ja silloin oppikirjaksi voi valita joko painetun kirjan tai digikirjan.
TE04: Ilmoitetaan myöhemmin (lukuvuonna 2017 – 2018 opetus vanhan opsin mukaisesti)


Musiikki (MU)

MU01: Tabletkoulu MU1 Musiikki ja minä (LOPS 2016)