SamkeCO2-ilmastotoiminta


SamkeCO2-ilmastotoiminnan tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä tekojen ilmastovaikutuksista ja toimia yhteistyön mahdollistajana eri tahojen välillä.


Sammon keskuslukio, Tampere, 2019-2029

Viimeisten vuosien aikana Sammon keskuslukiossa on toteutettu erilaisia ilmastotoimia. Esimerkiksi kertakäyttöisistä kahvikupeista ruokailun yhteydessä luovuttiin ja siirryttiin käyttämään ruokailussa käytettyjä juomalaseja ja koululle hankittiin vesipiste vesipullojen täyttöä varten. Lisäksi Samkessa on eri oppiaineiden opetuksessa ja koulun toimintavoissa otettu huomioon kestävään kehityksen näkökulma.

Lukuvuoden 2019-2020 alussa Sammon keskuslukion ilmastotoiminta nimettiin SamkeCO2. Tässä 10 vuoden ilmastoprojektissa järjestetään toimintaa lukuvuoden jokaisessa viidessä jaksossa. SamkeCO2-toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä tekojen ilmastovaikutuksista, tuoda ilmastoajattelu koulun jokapäiväiseen toimintaan ja toimia yhteistyön mahdollistajana eri tahojen välillä.

Lukuvuoden 2019-2020 tapahtumia

 • Ilmastopaneeli ”Mitä lukiolaisen tulee tehdä kolmessa vuodessa, jotta Tampere olisi hiilineutraalimpi vuoteen 2030?”. 
 • Kasvisruuan siirtäminen ensimmäiseksi ruokalinjastoissa
 • Ruokahävikkitiedotus ja -mittaukset
 • Urheiluvarusteiden ja -vaatteiden keräys
 • Ilmasto.nyt -lukiokurssin pilotointi
 • Vieraslajien hävittämistä ja ympäristön siivousta

Yhteistyötahoja

 • Tampereen kaupunki, Kestävä Tampere 2030 
 • Climate University -yliopistojen yhteistyöverkosto 
 • Hyvän sään aikana -ilmastomedia
 • LUMA2020-hanke 
 • Denk global! -verkosto ja Goethe-Institut

Yhteyshenkilö

Salla Muukki
SamkeCO2-ilmastotoiminnan koordinaattori
salla.muukki(at)tampere.fi
https://twitter.com/SamkeCO2

Logon suunnittelu: Samken opiskelija Jessika Laakkonen