Opinto-ohjaus

OP1 Minä opiskelijana   

Kurssilla keskitytään lukio-opiskelun alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Kurssi toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 -kurssilla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin.

OP1-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on

 

o    henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukioajalle

o    alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma

o    alustava jatko-opintosuunnitelma

 

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun.

OP2-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on

 

o    päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma

o    jatko-opinto- ja urasuunnitelma

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

3. Tutor-kurssi (OP3) 

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia Samken uusien opiskelijoiden tutorina ja lukion esittelijänä koulun erilaisissa tilaisuuksissa.

Opiskelijoille järjestetään tutorkoulutus, jonka jälkeen käytännön työt koostuvat tutorina toimimisesta koulussa ja koulun toimintaan liittyvissä tapahtumissa. Tutorit opastavat kouluun pyrkiviä ja opintonsa aloittavia sekä järjestävät erilaisia ryhmäytymistapahtumia yhdessä ryhmänohjaajien kanssa. Tärkeä osa tutortoimintaa on koulun esitteleminen peruskoulun 9.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

4. LUE-kurssi (OP4)

Lue-kurssi on erityisopettajan pitämä pienryhmäkurssi, jonka tavoitteena on tukea ja tehostaa opiskelua ja oppimista. Kurssin aikana arvioidaan opiskelijan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja (lukitaidot) ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.