Kuvataide

KU1 Kuvat ja kulttuurit  

Kurssilla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin.  Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä.  Kurssilla opitaan katsomaan, analysoimaan ja ymmärtämään omaa ja muiden tuottamaa kuvaa.

KU2 Muotoilut ja rakennetut ympäristöt  

Design ja arkkitehtuuri  

Kurssilla opiskelija tutustuu rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä muotoiluun. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Kurssilla ideoidaan ja tehdään luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee paikasta viihtyisän, tavarasta toimivan?

Valtakunnalliset syventävät

 

KU3 Osallisena mediassa  

Kuvallinen viestintä

Kurssin tavoitteena on että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Kurssilla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität?

Kurssin blogi.

vuodenajat-puolikas

 

KU4 Taiteen monet maailmat   

Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Kurssilla opitaan myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun?

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

5. Nykytaiteen työpaja (KU5) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä sekä havaitsemaan visuaalisia merkityksiä sekä soveltamaan havaintojaan omassa ilmaisussaan. Kurssilla opiskelija oppii käyttämään nykytaiteen keinoja työskennellessään erilaisten ilmiöiden parissa ja harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn. Kurssin sisältönä voivat olla taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella sekä oman produktion toteuttaminen. Kurssin arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen ja työnäyttöön.

 

6. Muotoilun ja kuvanveiston työpaja (KU6)

Kurssin tavoitteena on saada materiaalista oppia ja tuntemusta erilaisiin savi- ja rakentelumateriaaleihin sekä kipsin valamisen perusteisiin. Opiskelija oppii työprosessin muotoilemalla ja rakentamalla esineitä, veistoksia ja pienoismalleja joistakin materiaaleista. Kurssi antaa mahdollisuuden luovaan itseilmaisuun ja ongelmanratkaisuun. Kurssilla tutustutaan eri työvaiheisiin sekä materiaalien ominaisuuksiin ja työstämiseen. Kurssin arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen ja työnäyttöön.

 

7. Maalauksen työpaja (KU7) 

Kurssin tavoitteena on syventyä maalauksen ilmaisumahdollisuuksiin ja opiskelijaa itseään kiinnostaviin maalausmenetelmiin. Pyrkimyksenä on harjaantua työskentelemään tavoitteellisesti ja prosessinomaisesti sekä kehittää havaintokykyä, sommittelutaitoa sekä väri- ja muototajua. Kurssilla maalataan akvarelli-, akryyli-, öljy- ja pastellimaalauksia. Opiskelija voi syventyä valintansa mukaan johonkin maalaustekniikkaan. Kurssin arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen ja työnäyttöön.