Liikunta

LI1 Energiaa liikunnasta 

Kurssilla opiskelija harjaannuttaa monipuolisesti liikuntataitojaan, fyysisiä ominaisuuksiaan ja kehollista ilmaisuaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija ja saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä.

LI2 Aktiivinen elämäntapa 

Kurssin tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.

 

Valtakunnallinen syventävä

 

LI3 Terveyttä liikkuen

Kurssin tavoitteena on syventää fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssilla laaditaan (henkilökohtainen) liikuntaohjelma, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa apuna käyttäen.

 

LI4 Yhdessä liikkuen

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.

 

LI5 Hyvinvointia liikkuen

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä  rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

6. Kuntosaliharjoittelua tytöille (LI6) 

Kurssin tavoitteena on oppia voimaharjoittelun perusteet ja toteuttaa itse laatimaansa ohjelmaa. Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn ja itsensä tavoitteelliseen kehittämiseen.

 

7. Kuntosaliharjoittelua pojille (LI6)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii voimaharjoittelun perusteet ja toteuttaa itse laatimaansa ohjelmaa. Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn ja itsensä tavoitteelliseen kehittämiseen.

 

8. Palloilua monipuolisesti pojille (LI8)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii palloilulajien tekniikkaa ja taktiikkaa. Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn, vuorovaikutukseen ja omien vahvuuksien edistämiseen.

 

9. Palloilua monipuolisesti tytöille (LI9) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii eri palloilulajien tekniikkaa ja taktiikkaa. Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn, vuorovaikutukseen ja omien vahvuuksien edistämiseen.

 

10. Mailapelit haltuun (LI10) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii perusasiat eri mailapeleistä. Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn, vuorovaikutukseen ja omien vahvuuksien edistämiseen.

 

11. Laskettelua Rukalla (LI11)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii retkeilyn ja melonnan perusteita. Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn, vastuulliseen yhteistoimintaan ja omien vahvuuksien edistämiseen.

 

12. Taitoja liikkuen ja ohjaten (LI12) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa liikuntataitojaan, erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyötaitojaan. Opiskelija oppii monipuolisesti liikuntataitoja ja liikunnanohjauksen perusteita. Arviointi perustuu aktiiviseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

13. Wanhojen tanssit (LI13)

Kurssin tavoitteena on erityisesti sosiaalisen mutta myös fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen toisia kunnioittavassa vuorovaikutuksessa. Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn, omien vahvuuksien edistämiseen ja toisten huomioon ottamiseen.

 

14. Ryhmäliikuntaa jumpaten ja tanssien (LI14)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii erilaisia tanssityylejä ja ryhmäliikuntamuotoja. Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn, vuorovaikutukseen ja omien vahvuuksien edistämiseen.

 

15. Retkeilyä vaeltaen ja meloen (LI15) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii retkeilyn ja melonnan perusteita. Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn, vastuulliseen yhteistoimintaan ja omien vahvuuksien edistämiseen.

 

16. Urheiluvalmennus (LI16)

 

Urheiluvalmennuksen kurssille voivat osallistua urheiluakatemiastatuksen saaneet opiskelijat. Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti Tampereen urheiluakatemian järjestämään oman lajin aamuvalmennukseen. Yksi kurssisuoritus koostuu 18 aamuvalmennuskerrasta. Lukio-opiskelun aikana voi saada korkeintaan kahdeksan kurssia.